IVN – excursie op de Lemelerberg

IVN- afdeling Zwolle e.o organiseert op zondag 22 oktober om 14.00 uur een excursie op de Lemelerberg.

Het uitzonderlijke karakter van de Lemelerberg wordt bepaald doordat het gebied voor een groot deel begroeid is met heide en jeneverbes. De jeneverbes die hier van nature thuis hoort, is nog zeer talrijk en geeft het heidelandschap een aparte bekoring. Verder zijn er naast aangeplante grove dennen-opstanden, vliegdennen- begroeiingen en fraaie eiken-strubben, ook enkele zandverstuivingen.
De variatie in begroeiing en de grote rust die er heerst waarborgen een rijke vogelstand.

Tijdens de excursie wordt aandacht besteed aan de dynamiek en ontstaan van het landschap, wat er leeft en aan natuurverschijnselen die kenmerkend zijn voor de tijd van het jaar.

Het thema van de excursie zal zijn: De menselijke maat.

Startpunt: parkeerterrein aan de Ledeboerweg in Lemele.
Dit parkeerterrein kunt u het beste bereiken door tegenover café Bergzicht in Lemele, ongeveer 450 meter de Ledeboerweg in te rijden. Aan uw rechterhand ligt dan het parkeerterrein, bij het startpunt van de gemarkeerde wandelroutes.

De excursie duurt ongeveer twee uur.

Nadere inlichtingen kunnen u worden verstrekt door Wim van Bruggen, tel. 0384531939.

About Marijke Reinders

Reageren

je emailadres wordt niet gepubliceerd. *

*

*

code