Laatste nieuws:

Lokaal FNV Salland

Op woensdag 27 september a.s. zal Lokaal FNV Salland een thema avond organiseren.
Het thema van deze avond is “Stop Werken Zonder Loon”. 

Bij deze wordt u uitgenodigd voor deze bijeenkomst in het Buurtcentrum “de Buut” Zwanewoerd 1 te Raalte, aanvang 19.30 uur.
Deze avond is toegankelijk voor belangstellenden.

Onze bestuurder Hans Hupkens, zal uitleg geven over de perikelen die er thans zijn over de het werken zonder loon.

Door het verplichte werken zonder loon wordt het gewoon werken met loon verdrongen. Dit leidt tot afbraak van de arbeidsvoorwaarden en rechten. Hiermee raakt dit de (betaald) werkenden. We moeten trachten dit te stoppen.

Op deze avond zal worden getracht uitleg te geven om aan het stoppen van werken zonder loon uitvoering te geven.

About Marijke Reinders

Reageren

je emailadres wordt niet gepubliceerd. *

*

*

code